Teknik

Vi hjälper såväl det lilla företaget som stora organisationer att få en säker datadrift. Bland annat levererar vi utrustning till datorhallar och serverrum, jämte kontroll- och operatörsrum.

Står ditt företag inför ett färdigställande av exempelvis en datorhall, kan vi vara behjälpliga med rådgivning i planering och projektering. Med hjälp av våra erfarna tekniska konsulter får du en helhetssyn på projektet och kan identifiera de svaga punkterna.

Våra kunder

Bland våra kunder hittar vi bl.a. ABB, Ericsson, Sveriges Radio, Volvo Cars, SAAB och många fler. Stora företag och organisationer med högt ställda krav på driftsäkerhet.

Men å andra sidan är ingen uppgift heller för liten för att vi ska vilja hjälpa dig oavsett storlek på er organisation. Vi har utrustningen och kunnandet som krävs, och kan hjälpa dig att skapa ordning och reda, såväl som en säker datadrift som möter kraven från försäkringsbolag och andra instanser.

Har ditt företag en datasituation som känns ohållbar? Tveka inte att kontakta oss! Vi bistår med allt ifrån goda råd, produktinformation och rätt utrustning för just ditt behov

Kontakta oss för mer information och prisuppgift